دسته بندی

پروژه‌های ما

دیجی کالا دانش
دیجی کالا دانش 1400
دیجی کالا سوله دانش
دیجی کالا (سوله دانش) 1400
هایپر فدک اصفهان
هایپراستار فدک اصفهان 1400
هلال احمر کرج
هلال احمر کرج 1400
جایگاه قربانخانی
جایگاه قربانخانی 1398
دیجی پی
دیجی پی 1398
انبار ملزومات
انبار ملزومات 1399
دیجی کالا دانش
دیجی کالا دانش 1399
دیجی کالا دانش2
دیجی کالا دانش2 1399
دیجی کالا زرین
دیجی کالا زرین 1399
هایپراستار شیراز
هایپراستار شیراز 1396
ورزشگاه شهید شیرودی
ورزشگاه شهید شیرودی 1397
جایگاه نساء
جایگاه نساء 1397
ماموت دیزل
ماموت دیزل 1397
هایپراستار اکومال
هایپراستار اکومال 1397
هایپراستار شیراز
هایپراستار شیراز 1398
جایگاه سلطانی اتوبوسرانی کرج
جایگاه سلطانی اتوبوسرانی کرج 1396
ستاد منطقه البرز
ستاد منطقه البرز 1396
شرکت ماشین سنگین آریا
شرکت ماشین سنگین آریا 1396
انبار نفت
انبار نفت 1396
انبار نفت کرج
انبار نفت کرج 1396
هایپراستار اصفهان
هایپراستار اصفهان 1396
هایپراستار افرا
هایپراستار افرا 1395
هایپراستار اصفهان
هایپراستار اصفهان 1395
باغ مقدم
باغ مقدم 1396
هایپراستار البرزمال
هایپراستار البرزمال 1396
جایگاه اتوبوسرانی کرج
جایگاه اتوبوسرانی کرج 1396
جایگاه پرشین
جایگاه پرشین 1396
انبار نفت کرج
انبار نفت کرج 1394
ماشین سنگین آریا 1394
هایپراستار شهاب
هایپراستار شهاب 1394
انبار نفت کرج
انبار نفت کرج 1395
انبار هایپراستار
انبار هایپراستار 1395
ناحیه مرکزی کرج
ناحیه مرکزی کرج 1395
انبار نفت کرج
انبار نفت کرج 1393
جایگاه زهره
جایگاه زهره 1393
جایگاه پایبندان
جایگاه پایبندان 1393
جایگاه یموت
جایگاه یموت 1393
ستاد کرج
ستاد کرج 1393
هایپر ارم
هایپراستار ارم 1393
جایگاه خوش بین
جایگاه خوش بین 1391
جایگاه ذبیحی
جایگاه ذبیحی 1391
جایگاه صانعی
جایگاه صانعی 1391
جایگاه سیمان زابل
جایگاه سیمان زابل 1391
انبار نفت کرج
انبار نفت کرج 1392
جایگاه شرکتی یاسوج
جایگاه شرکتی یاسوج 1392
جایگاه هاشمی
جایگاه هاشمی 1388
ناحیه مرکزی کرج
ناحیه مرکزی کرج 1388
جایگاه خسروی
جایگاه خسروی 1389
جایگاه نگین
جایگاه نگین 1390
جایگاه اصغری
جایگاه اصغری 1390
جایگاه ناحیه مرکزی کرج
جایگاه ناحیه مرکزی کرج 1390
جایگاه ساهارا
جایگاه ساهارا 1388
جایگاه باران
جایگاه باران 1388
جایگاه شهدای شهرداری کرج
جایگاه شهدای شهرداری کرج 1388
جایگاه صلحی
جایگاه صلحی 1388
جایگاه طاووسیه
جایگاه طاووسیه 1388
جایگاه یموت
جایگاه یموت 1388