دسته بندی

آموزش

یکی از خدمات حائز اهمیت برای دو طرف دلتا بعنوان پیمانکار و کارفرما؛ همیشه آموزش کاربران بعد از نصب و راه اندازی سیستم بوده است، حائز اهمیت به این دلیل که اولا سیستمی راه اندازی شود که در از هرنظر چه ارگونومی نصب تجهیزات و چه کاربری آسان آن و اصطلاحا User Friendly  بودن آن به بهترین امکان مهندسی شده باشد.

ما بر این باوریم که هر چقدر کاربران توانایی بیشتری در استفاده از سیستم را داشته باشند خدمات پشتیبانی و نگهداشت ما سهل تر خواهد بود و لذا در راستای آموزش بعد از نصب امورات ذیل را به کارفرما ارائه می کنیم :

  • ارائه مستندات تجهیزات منصوبه شامل لیست، مقادیر و مشخصه فنی تجهیزات
  • ارائه شماتیک جانمایی تجهیزات، نقشه های اجرایی و As Built پروژه
  • آموزش حضوری کاربران در محیط کار و آشنایی آنها با اصول سیستم و جزئیات کاربری تجهیزات
  • ارائه کتابچه آموزشی کاربری و قدم به قدم گزارشات روتین
  • ارائه چک لیست رفع نقایص جزئی و Troubleshooting
  • برگزاری دوره های بازآموزی به درخواست کارفرما