دسته بندی

کنترل تردد و دسترسی

کنترل تردد و دسترسی

سیستم کنترل تردد یا همان ACCESS CONTROL، ایجاد سیستمی مشتمل بر سخت افزار و نرم افزار است که بر اساس آنها بتوانیم بدون و یا با کمترین استفاده از نیروی انسانی، مجوز ورود و خروج و همچنین رفت و آمد بین طبقات و واحدهای مختلف را در یک سازمان به پرسنل و یا ارباب رجوع ها بدهیم، بر اساس تعاریف نرم افزاری از پیش تعیین شده مشخص می کنیم هر فرد در چه ساعاتی، چه روزهایی مجاز به ورود به چه واحدها و بخش هایی از سازمان است و وضعیت تردد فرد نیز بر اساس لاگ های نرم افزاری سیستمی قابل ردیابی و تحلیل هستند.

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری متنوعی شامل انواع بردهای الکترونیکی، باتری پشتیبان، قفل های مغناطیسی و نرم افزارهای تخصصی برای را ه اندازی این سیستم مورد نیاز است که نهایتا بر اساس نیاز مشتری امکان تردد معمولاً از طریق کارت و یا یکی از پارامترهای بیولوژیکی فرد و یا داشتن مجوز از قبل تعریف شده در سامانه امکان پذیر خواهد بود.